ثبت آگهی
ثبت آگهی
  • لطفا اطلاعات درخواست شده را به دقت وارد نمایید.
  • مبلغ آگهی برنزی ۵۰ هزار تومان، آگهی نقره ای ۱۰۰ هزار تومان و آگهی طلایی ۲۵۰ هزار تومان برای مدت ۶ ماه می باشد.
  • لطفا وجه مورد نظر را به شماره کارت بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۷۴۸۳۶۹۲۵۰۶ بنام محمد بناکار واریز نموده و یا بصورت آنلاین پرداخت نمایید.
  • لطفا پس از واریز وجه شماره تراکنش و تاریخ آن را به شماره ۰۹۱۶۶۳۱۰۰۶۹ پیامک نمایید.
  • پس از مشاهده اطلاعات جهت تکمیل آگهی با شما تماس گرفته خواهد شد.
پخش ویدئو

 آگهی ۶ ماهه برنزی در دوره تخفیف – ۵۰/۰۰۰ تومان

آگهی ۶ ماهه نقره ای در دوره تخفیف – ۱۰۰/۰۰۰ تومان

آگهی ۶ ماهه طلایی در دوره تخفیف – ۲۵۰/۰۰۰ تومان

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : zip, rar, jpg, pdf.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .